1. Giới thiệu chương trình

– Với mong muốn các doanh nghiệp nhỏ tại Huế cùng nhau xây dựng tập hợp khách hàng chung và tăng cường phát triển khách hàng mới cho doanh nghiệp tham gia, HUEBIZ xây dựng và triển khai Chương trình Thẻ Khách Hàng HUEBIZ.

– Thẻ Khách Hàng HUEBIZ là thẻ nhựa có kích thước như thẻ ATM. Mặt trước có mã số thẻ gồm 6 chữ số, 2 chữ số đầu là mã số hội viên tham gia HUEBIZ, 4 chữ số còn lại là mã số khách hàng.

– Các hội viên tham gia vào chương trình tặng Thẻ Khách Hàng HUEBIZ cho khách hàng của mình. Khách hàng có Thẻ Khách Hàng HUEBIZ sẽ được hưởng các chính sách giảm giá, khuyến mãi khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ của toàn bộ các hội viên khác tham gia vào chương trình.

– Thông qua chương trình Thẻ Khách Hàng HUEBIZ, các hội viên tham gia vào chương trình giúp nhau phát triển khách hàng, xây dựng nên cộng đồng khách hàng chung.

 2. Khách hàng sở hữu Thẻ Khách Hàng HUEBIZ (chủ thẻ)

– Chủ thẻ tra cứu thông tin giảm giá trước khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ tại các hội viên tham gia vào chương trình bằng các cách sau:

  + Truy cập vào website chương trình tại địa chỉ: vip.huebiz.vn

  + Truy cập vào link tổng hợp danh sách địa điểm giảm giá tại địa chỉ: huebiz.vn/thevip  

  + Truy cập và tham gia vào group facebook Thẻ Khách Hàng HUEBIZ để tra cứu và cập nhật các thông tin giảm giá của các địa điểm mới.

  + Truy cập fanpage facebook Thẻ Khách Hàng HUEBIZ để tra cứu và cập nhật các thông tin giảm giá của các địa điểm mới.

– Tại các địa điểm giảm giá đều có treo bảng giảm giá của chương trình để chủ thẻ tiện nhận diện.

– Sau khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ tại các địa điểm giảm giá trong chương trình, tại thời điểm thanh toán chủ thẻ xuất trình thẻ để được địa điểm giảm giá theo mức niêm yết trên website.

– Trong trường hợp không mang theo thẻ, chủ thẻ chỉ cần đọc số điện thoại đã đăng ký để được giảm giá. 

3. Hội viên tham gia

* Quyền lợi

– Hội viên tham gia vào chương trình có cơ hội tăng thêm khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của mình do các hội viên khác giới thiệu khách hàng.

– Tăng lợi thế cạnh tranh so với đối thủ khi khách hàng được tặng món quà ý nghĩa và thiết thực.

– Hội viên được HUEBIZ hỗ trợ quảng bá sản phẩm/dịch vụ đến các khách hàng tiềm năng.

– Hàng tháng ban điều hành sẽ thống kê hiệu quả hoạt động của chương trình và thông tin đến các hội viên tham gia.

– Hội viên tham gia được miễn phí hoạt động.

* Trách nhiệm

– Các hội viên tham gia vào chương trình gửi chính sách giảm giá cho chủ thẻ và thông tin giới thiệu hội viên.

– Hội viên tham gia phải đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý của sản phẩm/dịch vụ do hội viên mình cung ứng.

– Hội viên tham gia phải giảm giá theo đúng cam kết đã đăng ký với chương trình cho khách hàng sử dụng thẻ đến mua sản phẩm/dịch vụ của hội viên.

– Hội viên tham gia phải tích cực tặng thẻ khách hàng HUEBIZ cho khách hàng của mình, qua đó hỗ trợ các hội viên khác trong chương trình có thêm khách hàng.

– Hội viên tham gia cùng nhau xây dựng và phát triển fanpage facebook Thẻ Khách Hàng HUEBIZ để quảng bá sản phẩm/dịch vụ, phát triển khách hàng.

– Hội viên tham gia vào group facebook HỘI VIÊN HUEBIZ để thông báo khi có khách hàng sử dụng thẻ đến mua sản phẩm/dịch vụ tại hội viên. Hội viên chụp ảnh lại thẻ khách hàng đã sử dụng để đăng lên group.

 – Mỗi hội viên tham gia vào chương trình Thẻ Khách Hàng HUEBIZ đóng phí làm thẻ theo đợt, mỗi đợt 600.000đ (100 thẻ và 100 bao đựng thẻ), sau khi tặng hết thẻ thì tiếp tục đăng ký làm thêm thẻ.

 – Dựa trên hiệu quả hoạt động của chương trình, hội viên tham gia tự nguyện trích một phần lợi nhuận từ khách hàng có được thông qua chương trình ủng hộ vào quỹ HUEBIZ.