– Tên đầy đủ: Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Trường Sơn

– Địa chỉ: 232 Hùng Vương, Phường An Cựu, TP. Huế

– Số điện thoại: 0901.995.373

– Email: thienanho.ts@gmail.com

 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG: 

– Dịch vụ bảo vệ