– Tên đầy đủ: CÔNG TY TNHH MTV KHÁCH SẠN THANH LỊCH

– Address: 33 Hai Ba Trung St, Vinh Ninh Ward, Hue

– Tel: +84 (0)234 3825 974/ 3825 975

– Email: sales@eleganthotel.com.vn

– Hotline: 0941.406.875

– Website: www.thanhlichhotel.com.vn

 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG: 

– Dịch vụ du lịch