Tên đầy đủ: CÔNG TY YẾN SÀO CỐ ĐÔ

CS1: TP Huế – 0379734625
CS2: TP HCM – 0772421406
Instagram: @yensaocodo