– Tên đầy đủ: GREENCIE TECH

– Địa chỉ: 103D Trường Chinh, Huế

– Hotline: 070 2760 399 – 094 4822 175

– Email : info@greencietech.com

– Fanpage: https://www.facebook.com/greencietech/

 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

– Xây xựng hệ thống Online

– Xây dựng hệ thống quy trình bảo mật cho Doanh Nghiệp

– Phần mềm Bán hàng và chăm sóc khách hàng đa kênh

 

GreenCie Tech hỗ trợ các kiến thức về marketing, chia sẻ các công cụ và hướng dẫn làm việc trên các công cụ đó.

GreenCie Tech tập trung các công cụ marketing chuyên sâu hỗ trợ bán hàng tốt nhất cho khách hàng