Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các hội viên HUEBIZ ưu tiên sử dụng sản phẩm/dịch vụ của nhau, qua đó hiểu rõ hơn về sản phẩm/dịch vụ của các hội viên khác để hỗ trợ nhau tốt hơn.

Hội viên được hội viên khác sử dụng sản phẩm/dịch vụ luôn đảm bảo chất lượng và giá cả tốt nhất.