1. Thông tin Hội

– Tên đầy đủ: Hội Kết Nối Kinh Doanh Huế – HUEBIZ

– Slogan: Thành công là chia sẻ

– Giá trị cốt lỗi: Hợp Lực – Chia Sẻ – Trách Nhiệm – Giá Trị

– VP: 42A Tùng Thiện Vương, TP. Huế

– SĐT (zalo): 090 555 2469

– Email: huebizgroup@gmail.com

– Email thư ký: thukyhuebiz@gmail.com

– Website: huebiz.vn

– Fanpage Facebook: facebook.com/huebiz 

– Facebook thư ký Hội: facebook.com/thukyhuebiz

– Giới thiệu Hội: huebiz.vn/gioi-thieu

2. Các kênh liên lạc online của Hội

–  Group chat facebook HUEBIZ – HỘI VIÊN (chỉ gồm các hội viên)

–  Group facebook HUEBIZ – HỘI VIÊN (chỉ gồm các hội viên, thư ký đăng các thông báo của Hội, hội viên đăng các thông tin quan trọng)

–  Group zalo HUEBIZ – HỘI VIÊN (chỉ gồm các hội viên)

3. Ban Truyền Thông

– Chương trình hội viên hỗ trợ truyền thông cho nhau.

– Phụ trách marketing – sale online cho Hội.

– Thành viên: Mr. Lý – Bluemotion (trưởng ban), Mr. Tuấn – Tân Nguyên, Mr. Quang – Huesoft.

4. Ban Khách Hàng

– Chương trình Hội viên ưu tiên sử dụng sản phẩm của nhau.

– Chương trình Thẻ Khách Hàng HUEBIZ.

– Chương trình giới thiệu khách hàng cho nhau.

– Thành viên: Mr. Chuẩn – Không Gian Sạch (trưởng ban), Mr. Hiền – Cội Spa, Mr. Việt – ISOFT Huế, Mr. Hải – Vườn Dược Liệu Huế

5. Ban Bán Hàng

– Chương trình hội viên hỗ trợ bán hàng cho nhau.

– Chường trình HUEBIZ bán hàng.

– Thành viên: Mr. Lãm – Song Nguyễn (trưởng ban), Mr. Thọ – Thu Tuyết, Mr. Thủy – Thiên Việt.

6. Ban Kết Nối

– Chương trình Cafe HUEBIZ.

– Chương trình tiệc giao lưu.

– Thành viên: Mr. Trung – Hạ tầng KCN (trưởng ban), Mr. Liêu – Phúc Anh, Mr. Hoàng Anh – HST.

7. Ban Đối Ngoại

– Chương trình liên kết, hợp tác đối ngoại của HUEBIZ.

– Thành viên: Mr. Hiếu – Thanh Lịch (trưởng ban).

8. Ban Hội Viên

– Chương trình sinh hoạt định kỳ HUEBIZ.

– Quy chế hoạt động HUEBIZ.

Nội quy HUEBIZ.

– Quỹ hoạt động HUEBIZ.

– Quỹ khen thưởng HUEBIZ.

Danh sách hội viên.

– Thông tin dành riêng cho hội viên: huebiz.vn/hoivien

– Thông tin chi tiết hội viên: huebiz.vn/chitiethoivien

– Thành viên: Mr. Tuấn – Tân Nguyên (trưởng ban), Mr. Tiến – Thành Đạt.