1. Nội dung buổi sinh hoạt

  • 17h00 – 17h30: Tiếp đón, tham quan văn phòng hội
  • 17h30 – 18h00: Bắt đầu chương trình Kết Nối 12

     + Hội trưởng phát biểu tổng kết năm 2020 và kế hoạch 2021.

     + Thư ký báo cáo hoạt động tháng 12/2020 và tình hình quỹ hội.

     + Hội viên trao đổi, góp ý.

  • 18h00: Tiệc giao lưu chào năm mới 2021 tại …

2. Các tài liệu liên quan

– Báo cáo hoạt động tháng 12/2020

– Báo cáo quỹ hội