1. Giới thiệu về HUEBIZ

– HUEBIZ (viết tắt của Huế Business) là tổ chức kết nối kinh doanh tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong đó hội viên liên kết, hợp tác chặt chẽ cùng nhau phát triển kinh doanh.

– Slogan: Thành Công Là Chia Sẻ

– Giá trị cốt lỗi: HỢP LỰC – CHIA SẺ – TRÁCH NHIỆM – GIÁ TRỊ

– Tầm nhìn, sứ mệnh: Xây dựng và phát triển HUEBIZ trở thành tổ chức kết nối kinh doanh tốt nhất tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

– Văn phòng: 42A Tùng Thiện Vương, TP. Huế

– Website: huebiz.vn

– Email: huebizgroup@gmail.com

– SĐT: 090 555 2469

– Fanpage Facebook: facebook.com/huebiz

 2. Nguyên tắc tổ chức

– Mục đích thành lập: Các doanh nghiệp hội viên liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau chặt chẽ để cùng phát triển kinh doanh.

– Cơ sở pháp lý: Các doanh nghiệp tham gia vào HUEBIZ  trên tinh thần tự nguyện, hoạt động theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

– Chức năng, nhiệm vụ: HUEBIZ triển khai các chương trình, hoạt động mang lại quyền lợi về kinh tế và các quyền lợi khác thiết thực cho hội viên tham gia nhóm.

Cơ cấu tổ chức: HUEBIZ gồm các ban:

  + Ban điều hành: chịu trách nhiệm chính, điều hành chung mọi hoạt động của HUEBIZ.

  + Ban tài chính: chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động về tài chính của HUEBIZ.

  + Ban đối ngoại: chịu trách nhiệm kết nối kinh doanh giữa HUEBIZ và các đơn vị, tổ chức khác

  + Ban hội viên: chịu trách nhiệm quản lý và chăm sóc hội viên

  + Ban thư ký: chịu trách nhiệm theo dõi, thực hiện các hoạt động của HUEBIZ và hỗ trợ các ban.

 3. Hội viên

3.1. Phân loại hội viên

– Hội viên chính thức: là hội viên có đầy đủ quyền lợi và trách nhiệm theo quy định của HUEBIZ.

– Hội viên chưa chính thức: là hội viên mới kết nạp vào nhóm, hội viên chưa chính thức sẽ hoạt động trong thời gian 03 tháng sau đó sẽ được Ban hội viên xét duyệt làm hội viên chính thức.

– Hội viên liên kết: là hội viên chỉ đăng ký tham gia vào chương trình do HUEBIZ triển khai do Ban hội viên xét duyệt tham gia.

– Hội viên danh dự: là hội viên có đóng góp lớn cho HUEBIZ nhưng không tham gia làm hội viên chính thức được Ban điều hành xét duyệt.

3.2. Tiêu chuẩn hội viên

– Hội viên là cá nhân có quyền điều hành tại doanh nghiệp đang công tác (Chủ tịch/Tổng giám đốc/Giám đốc/Phó giám đốc điều hành) tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mong muốn liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp khác trong HUEBIZ để cùng phát triển kinh doanh. Trường hợp là hộ kinh doanh cá thể sẽ do Ban điều hành trực tiếp xét duyệt.

– Hội viên mới có lĩnh vực kinh doanh không được trùng với hội viên đang hoạt động trong HUEBIZ. Trong trường hợp cùng lĩnh vực kinh doanh mà hội viên hiện tại đồng ý thì hội viên mới vẫn được tham gia vào HUEBIZ. Một số ngành nghề kinh doanh có đặc thù tuy cùng ngành nghề nhưng đối tượng khách hàng khác nhau vẫn được xét duyệt tham gia.

– Hội viên mới phải được giới thiệu bởi một hội viên chính thức đang hoạt động trong HUEBIZ và được sự phê duyệt của Ban hội viên. Đơn vị giới thiệu đơn vị mới tham gia vào HUEBIZ chịu trách nhiệm về uy tín cũng như chất lượng sản phẩm/dịch vụ của đơn vị mới.

– Hội viên tham gia được đăng ký tối đa 03 ngành nghề kinh doanh (trong đó có 1 ngành chính, ngành này được xét duyệt tham gia về vấn đề không trùng ngành nghề).

3.3. Quyền lợi và trách nhiệm

* Quyền lợi

– Hội viên có lợi thế cạnh tranh rất lớn so với đối thủ cùng ngành nghề khi tham gia vào HUEBIZ, khách hàng của hội viên sẽ được hưởng nhiều ưu đãi và hỗ trợ miễn phí từ toàn bộ hội viên HUEBIZ.

– Hội viên được hưởng lợi từ việc khai thác cộng đồng khách hàng HUEBIZ do toàn bộ hội viên cùng nhau xây dựng nên.

– Hội viên được các hội viên khác trong HUEBIZ ưu tiên sử dụng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp mình khi có nhu cầu.

– Hội viên được các hội viên khác giới thiệu khách hàng giúp gia tăng doanh số, góp phần phát triển doanh nghiệp.

– Hội viên được các hội viên khác hỗ trợ quảng bá thương hiệu, sản phẩm/dịch vụ.

– Hội viên được các hội viên khác hỗ trợ, giúp đỡ về các vấn đề khác trong hoạt động kinh doanh cũng như trong cuộc sống.

* Trách nhiệm

– Hội viên phải cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ và giá cả. Uy tín của 1 hội viên là uy tín của cả HUEBIZ.

– Luôn ý thức và có trách nhiệm trong các hoạt động liên kết, hỗ trợ, giúp đỡ các hội viên khác.

– Tuân thủ nội quy của HUEBIZ.

– Đảm bảo thực hiện những cam kết đã đưa ra trong các chương trình, hoạt động của HUEBIZ.

3.3. Kết nạp và chấm dứt tư cách hội viên

– Các cá nhân đáp ứng các tiêu chuẩn ở điều 3.2 sẽ được Ban hội viên hướng dẫn làm thủ tục tham gia HUEBIZ.

– Hội viên thông báo đến Ban hội viên khi có nhu cầu muốn dừng tham gia HUEBIZ.

– Hội viên bị buộc phải chấm dứt tư cách hội viên HUEBIZ nếu vi phạm các quy định hoạt động của HUEBIZ ở mức độ xử lý theo hình thức chấm dứt tư cách hội viên.

3.4. Hội phí

– Hội viên không phải đóng phí hoạt động khi tham gia vào HUEBIZ cho đến khi HUEBIZ triển khai thu phí hội viên.

– Hội viên chỉ đóng các chi phí liên quan đến các hoạt động do HUEBIZ triển khai phục vụ cho quyền lợi của doanh nghiệp mình (in ấn, café,…).

– Hội viên dựa trên hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mình khi tham gia HUEBIZ để tự nguyện ủng hộ kinh phí vào quỹ hoạt động HUEBIZ hàng tháng.

4. Sinh hoạt định kỳ

– HUEBIZ tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng vào lúc 17h00 ngày thứ tư của tuần đầu tiên trong tháng.

– Các hoạt động trong buổi sinh hoạt định kỳ bao gồm:

  . Kết nạp hội viên mới (nếu có)

  . Hội viên tự giới thiệu về bản thân và doanh nghiệp trong thời gian tối đa 30 giây.

  . Thư ký báo cáo thống kê hiệu quả hoạt động của HUEBIZ trong tháng vừa qua.

  . Vinh danh hội viên đạt điểm hoạt động cao và nhắc nhở hội viên đạt điểm hoạt động thấp trong tháng vừa qua.

  . Hội viên giới thiệu thông tin các dự án, kế hoạch có thể triển khai chung trong HUEBIZ,….

– Hội viên có quyền cử người thay thế tham gia sinh hoạt định kỳ trong trường hợp không thể tham gia được nhưng phải hạn chế tối đa.

 5. Hoạt động

5.1. Hội viên ưu tiên sử dụng sản phẩm của nhau

Hội viên khi có nhu cầu sử dụng sản phẩm/dịch vụ thì phải ưu tiên sử dụng cho các doanh nghiệp hội viên khác trong HUEBIZ.

– Hội viên có chính sách ưu đãi dành riêng cho các hội viên HUEBIZ khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ tại doanh nghiệp mình.

– Hội viên phải cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ và giá cả tốt nhất khi cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho các hội viên khác trong HUEBIZ.

– Hội viên có quyền không sử dụng sản phẩm/dịch vụ nếu bên cung cấp không đảm bảo chất lượng và giá cả.

5.2. Hội viên giới thiệu khách hàng cho nhau (hoạt động chính)

* Giới thiệu trực tiếp khách hàng cho nhau

– Hội viên giới thiệu khách hàng cho nhau để giúp nhau phát triển doanh số bán hàng. Đây là hoạt động quan trọng nhất của HUEBIZ.

– Hội viên khi giới thiệu thông tin khách hàng cho hội viên khác phải đồng hành hỗ trợ trong quá trình giới thiệu để đảm bảo mức độ thành công cao nhất cho hội viên được giới thiệu.

– Hội viên có chính sách trích thưởng rõ ràng cho hội viên khác khi được giới thiệu thành công khách hàng.

– Nghiêm cấm các hành vi tiết lộ thông tin khách hàng ra ngoài HUEBIZ.

* Giới thiệu gián tiếp khách hàng cho nhau

– Chương trình Thẻ Khách Hàng HUEBIZ: hội viên tặng thẻ VIP HUEBIZ cho khách hàng của mình, khách hàng được tặng thẻ VIP HUEBIZ sẽ được giảm giá khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ tại tất cả doanh nghiệp hội viên HUEBIZ. Thông qua chương trình, hội viên giúp nhau giới thiệu khách hàng, cùng nhau xây dựng nên cộng đồng khách hàng của HUEBIZ.

– Chương trình phiếu giảm giá chung: các doanh nghiệp hội viên cùng triển khai chương trình ưu đãi nhân sự kiện nào đó, đây là chương trình để kích cầu doanh số cho hội viên. Khách hàng được tặng phiếu giảm giá sẽ được hưởng ưu đãi cao tại các doanh nghiệp tham gia vào chương trình.

– Hội viên cùng nhau lên ý tưởng, kế hoạch giới thiệu gián tiếp khách hàng khác.

* Điểm hoạt động của hội viên

Để đánh giá hiệu quả hoạt động của hội viên khi tham gia chương trình giới thiệu khách hàng, HUEBIZ triển khai tích điểm hoạt động cho hội viên bao gồm 4 loại điểm:

+ Điểm kết nối:

. Hội viên tích cực hưởng ứng các hoạt động HUEBIZ đưa ra: 01 (điểm) cho mỗi hoạt động.

+ Điểm sử dụng sản phẩm của nhau:

. Hội viên sử dụng sản phẩm/dịch vụ của hội viên khác trong chương trình: 01 (điểm)

+ Điểm giới thiệu khách hàng:

. Hội viên giới thiệu trực tiếp thành công khách hàng cho hội viên khác trong chương trình: 01 (điểm)

. Hội viên giới thiệu thành công gián tiếp khách hàng cho hội viên khác trong chương trình:0,5 (điểm)

+ Điểm thụ hưởng:

. Hội viên được giới thiệu thành công trực tiếp khách hàng: 01 (điểm)

. Hội viên được giới thiệu thành công gián tiếp khách hàng: 0,5 (điểm)

5.3. Hội viên hỗ trợ nhau quảng bá thương hiệu và sản phẩm/dịch vụ

– Hội viên hỗ trợ nhau đặt bảng hiệu quảng bá.

– Treo bản đồ hội viên HUEBIZ tại văn phòng doanh nghiệp.

– Trưng bày sản phẩm của nhau

– Hội viên hỗ trợ nhau trong công tác truyền thông online và offline.