CÁC CHƯƠNG TRÌNH

http://vip.huebiz.vn/

THẺ KHÁCH HÀNG HUEBIZ

Danh sách giảm giá: vip.huebiz.vn – Các đơn vị kinh doanh tham gia vào chương trình sẽ tặng thẻ khách hàng HUEBIZ cho khách hàng của mình. – Khách hàng …

GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG

– Với mong muốn các doanh nghiệp nhỏ tại Huế cùng giúp đỡ nhau phát triển khách hàng, HUEBIZ xây dựng và triển khai Chương trình Giới Thiệu Khách Hàng. …

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

– HUEBIZ xây dựng và triển khai website thương mại điện tử tại địa chỉ shop.huebiz.vn để giúp các đơn vị tham gia quảng bá và bán hàng các sản …

HOẠT ĐỘNG

Kết nối 10

SINH HOẠT HỘI VIÊN HUEBIZ – KẾT NỐI 10 (17/11/2020) ——————–//——————– Ngày 17/11/2020, Hội Kết Nối Kinh Doanh Huế – HUEBIZ tổ chức chương trình sinh hoạt  Kết Nối 10 …