1. Tiêu chuẩn hội viên

– Hội viên là cá nhân có quyền điều hành tại doanh nghiệp đang công tác (Chủ tịch/Tổng giám đốc/Giám đốc/Phó giám đốc điều hành) tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mong muốn liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp khác trong HUEBIZ để cùng phát triển kinh doanh. Trường hợp là hộ kinh doanh cá thể sẽ do Ban hội viên trực tiếp xét duyệt.

– Hội viên mới có lĩnh vực kinh doanh không được trùng với hội viên đang hoạt động trong HUEBIZ. Trong trường hợp cùng lĩnh vực kinh doanh mà hội viên hiện tại đồng ý thì hội viên mới vẫn được tham gia vào HUEBIZ. Một số ngành nghề kinh doanh có đặc thù tuy cùng ngành nghề nhưng đối tượng khách hàng khác nhau vẫn được xét duyệt tham gia.

– Hội viên mới phải được giới thiệu bởi một hội viên chính thức đang hoạt động trong HUEBIZ và được sự phê duyệt của Ban hội viên. Đơn vị giới thiệu đơn vị mới tham gia vào HUEBIZ chịu trách nhiệm về uy tín cũng như chất lượng sản phẩm/dịch vụ của đơn vị mới.

– Hội viên tham gia được đăng ký tối đa 03 ngành nghề kinh doanh (trong đó có 1 ngành chính, ngành này được xét duyệt tham gia về vấn đề không trùng ngành nghề).

2. Đăng ký tham gia làm hội viên

– Sau khi tham khảo thấy đáp ứng các tiêu chuẩn hội viên ở trên anh/chị vui lòng liên hệ thư ký Hội để tiến hành các thủ tục đăng ký tham gia. SĐT thư ký: 090 555 2469 (Ms. Thi)

– Ban hội viên sẽ xét duyệt đơn đăng ký tham gia của anh/chị, sau khi xét duyệt thành công anh/chị sẽ trở thành hội viên mới của HUEBIZ. Hội viên mới (hội viên chưa chính thức) có quyền và nghĩa vụ theo quy chế của Hội.

– Hội viên chưa chính thức: là hội viên mới kết nạp vào Hội , hội viên chưa chính thức sẽ hoạt động trong thời gian 03 tháng sau đó sẽ được Ban điều hành xét duyệt làm hội viên chính thức.