Danh sách giảm giá: vip.huebiz.vn

– Các đơn vị kinh doanh tham gia vào chương trình sẽ tặng thẻ khách hàng HUEBIZ cho khách hàng của mình.

– Khách hàng sở hữu thẻ khách hàng HUEBIZ sẽ được hưởng các chính sách giảm giá, khuyến mãi khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ của toàn bộ các đơn vị tham gia vào chương trình. Khách hàng chỉ cần truy cập vào website chương trình vip.huebiz.vn để biết thông tin chi tiết giảm giá của từng đơn vị.

– Thông qua chương trình Thẻ Khách Hàng HUEBIZ, các đơn vị tham gia vào chương trình giúp nhau phát triển khách hàng, xây dựng nên cộng đồng khách hàng chung.