Hội viên tặng Thẻ khách hàng HUEBIZ cho khách hàng của mình.

Khách hàng sở hữu thẻ khách hàng HUEBIZ sẽ được giảm giá khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ tại tất cả các đơn vị hội viên của HUEBIZ.

Khách hàng chỉ cần truy cập link vip.huebiz.vn để biết thông tin chi tiết giảm giá của từng đơn vị.

Thông qua chương trình hội viên giúp nhau phát triển khách hàng, xây dựng nên cộng đồng khách hàng chung.