HUEBIZ tổ chức sinh hoạt hội viên hàng tuần

– Thời gian: 17h00 – 19h00 ngày thứ 3 hàng tuần

– Địa điểm: Phòng họp văn phòng Hội

Nội dung sinh hoạt:

– Hội viên tự giới thiệu về bản thân và doanh nghiệp.

– VP Hội báo cáo chi tiết các chương trình hoạt động Hội đã triển khai trong tuần qua.

– Giới thiệu thông tin chi tiết 01 hội viên.

– Khen thưởng hội viên xuất sắc, nhắc nhở hội viên hoạt động chưa tích cực.

– Thảo luận, góp ý các vấn đề khác.