Hội viên hỗ trợ nhau tăng tương tác trên các kênh truyền thông online khi có hội viên triển khai chương trình, sự kiện trên các kênh online