HUEBIZ thường xuyên tổ chức các buổi cafe giữa các hội viên để giúp hội viên hiểu nhau hơn, chia sẻ thông tin, kiến thức, kỹ năng kinh doanh.