1. Giới thiệu chương trình

– HUEBIZ xây dựng và triển khai chương trình liên kết kinh doanh trong đó các hội viên tham gia cùng giúp nhau phát triển khách hàng bằng cách giới thiệu khách hàng cho nhau.

– Chương trình Giới Thiệu Khách Hàng gồm các hội viên không trùng ngành nghề kinh doanh tham gia hoạt động. Mục tiêu đạt 68 hội viên thành viên tham gia chương trình đến cuối năm 2020.

– Các hội viên tham gia có thêm khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của hội viên mình qua sự giới thiệu của các hội viên khác trong chương trình đồng thời tăng thêm lợi nhuận từ hoạt động giới thiệu khách hàng cho hội viên khác.

 2. Quyền lợi của hội viên tham gia

– Hội viên tham gia vào chương trình sẽ có thêm một “Phòng kinh doanh” mới bao gồm hàng chục doanh nghiệp khác trong chương trình đang “bán hàng” giúp bạn.

– Khi giới thiệu thành công khách hàng cho hội viên khác trong chương trình thì hội viên sẽ nhận được phần trích tặng từ lợi nhuận hội viên được giới thiệu. Qua đó giúp nâng cao thu nhập cho hội viên cũng như nhân viên của hội viên.

– Các hội viên cùng giúp nhau quảng bá sản phẩm/dịch vụ, thương hiệu.

– Các hội viên cùng hỗ trợ nhau trên nhiều vấn đề khác trong quá trình vận hành và phát triển hội viên.

– Cùng nhau tạo ra một group doanh nghiệp có thương hiệu mạnh có thể đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

 3. Quy định hoạt động

– Hội viên tham gia vào chương trình có ngành nghề kinh doanh đăng ký tham gia không trùng với ngành nghề kinh doanh của hội viên đang hoạt động trong chương trình.

– Hội viên tham gia được đăng ký tối đa 03 ngành nghề kinh doanh. Trong trường hợp cùng lĩnh vực kinh doanh mà hội viên hiện tại đồng ý thì hội viên mới vẫn được tham gia vào HUEBIZ (trong trường hợp cùng lĩnh vực nhưng khác đối tượng khách hàng,..).

– Hội viên tham gia phải được giới thiệu bởi một hội viên đang hoạt động trong chương trình. Hội viên giới thiệu hội viên mới tham gia vào chương trình chịu trách nhiệm về uy tín cũng như chất lượng sản phẩm/dịch vụ của hội viên mới.

– Hội viên tham gia phải cam kết về uy tín cũng như chất lượng sản phẩm/dịch vụ của hội viên mình.

– Hội viên tham gia phải có chính sách trích trả một phần lợi nhuận cho hội viên giới thiệu khách hàng chi tiết và tuân thủ theo chính sách đã đưa ra.

– Hội viên mới tham gia phải gửi thông tin giới thiệu hội viên để các hội viên khác nắm thông tin trong vòng 05 ngày từ khi được xét duyệt tham gia.

– Các hội viên tham gia vào group facebook HỘI VIÊN HUEBIZ để đăng bài giới thiệu khách hàng hoặc đăng bài thông báo khi được giới thiệu thành công khách hàng từ hội viên khác.

– Bảo mật thông tin: khi giới thiệu thông tin khách hàng cho các hội viên khác trong chương trình, hội viên giới thiệu có thể đăng công khai trên group facebook hoặc chỉ liên hệ riêng với hội viên được giới thiệu.

Mỗi hội viên đều có các mối quan hệ riêng trước khi tham gia chương trình nên các hội viên trong chương trình không bị bắt buộc phải giới thiệu khách hàng cho hội viên khác trong chương trình đối với sản phẩm/dịch vụ bị trùng với các mối quan hệ riêng trước đó.

– Quy định về điểm hoạt động: Để đánh giá hiệu quả hoạt động của hội viên tham gia, HUEBIZ triển khai tích điểm hoạt động cho hội viên bao gồm 2 loại điểm:

  + Điểm kết nối: Hội viên giới thiệu thành công khách hàng cho hội viên khác: 01 (điểm)

  + Điểm thụ hưởng: Hội viên được giới thiệu thành công khách hàng: 01 (điểm)

– Hàng tháng ban điều hành sẽ thống kê hiệu quả hoạt động của chương trình và thông tin đến các hội viên tham gia biết trong buổi sinh hoạt thành viên chương trình.