– Tên đầy đủ: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THU TUYẾT

– Địa chỉ: 18 Nguyễn Trãi, TP. Huế

– Điện thoại: 090 575 0899

– Email: tho.ws.hue@gmail.com

– Fanpage: https://www.facebook.com/ruouthutuyet/

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG: 

– Các sản phẩm rượu ngoại

 

– Tên đầy đủ: CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN K’EVENT

(nội dung đang cập nhật)