1. Công ty TNHH MTV Tân Nguyên

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 01 0905185995 Nguyễn Minh Nhật Tuấn
02 01000 0905161718 Hoàng Tấn Hưng
03 01001    
04 01002    
05 01003    
06 01004    
07 01005    
08 01006    
09 01007    

2. Công ty TNHH MTV Dịch vụ vệ sinh công nghiệp Không Gian Sạch

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 01 0905185995 Nguyễn Minh Nhật Tuấn
02 01000 0905161718 Hoàng Tấn Hưng
03 01001    
04 01002    
05 01003    

3. Công ty TNHH MTV giải pháp phần mềm ISOFT Huế

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 01 0905185995 Nguyễn Minh Nhật Tuấn
02 01000 0905161718 Hoàng Tấn Hưng
03 01001    
04 01002    
05 01003    

4. Công ty TNHH MTV Khách sạn Thanh Lịch

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 01 0905185995 Nguyễn Minh Nhật Tuấn
02 01000 0905161718 Hoàng Tấn Hưng
03 01001    
04 01002    
05 01003    

5. HT Print

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 01 0905185995 Nguyễn Minh Nhật Tuấn
02 01000 0905161718 Hoàng Tấn Hưng
03 01001    
04 01002    
05 01003    

6. Công ty Cổ phần Hồng Đức

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 01 0905185995 Nguyễn Minh Nhật Tuấn
02 01000 0905161718 Hoàng Tấn Hưng
03 01001    
04 01002    
05 01003    

7. Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Quốc Trung

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 01 0905185995 Nguyễn Minh Nhật Tuấn
02 01000 0905161718 Hoàng Tấn Hưng
03 01001    
04 01002    
05 01003    

8. Công ty Cổ phần Phần mềm và Thương mại Điện tử Huế – Huesoft

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 01 0905185995 Nguyễn Minh Nhật Tuấn
02 01000 0905161718 Hoàng Tấn Hưng
03 01001    
04 01002    
05 01003    

9. Trung tâm sự kiện cung lễ hội Thiên Phú

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 01 0905185995 Nguyễn Minh Nhật Tuấn
02 01000 0905161718 Hoàng Tấn Hưng
03 01001    
04 01002    
05 01003    

10. Giá chở hàng xe máy Lộc Phát

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 01 0905185995 Nguyễn Minh Nhật Tuấn
02 01000 0905161718 Hoàng Tấn Hưng
03 01001    
04 01002    
05 01003    

11. Công ty TNHH Nội thất Song Nguyễn

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 01 0905185995 Nguyễn Minh Nhật Tuấn
02 01000 0905161718 Hoàng Tấn Hưng
03 01001    
04 01002    
05 01003    

12. Công ty TNHH truyền thông sáng tạo và công nghệ Blue Motion

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 01 0905185995 Nguyễn Minh Nhật Tuấn
02 01000 0905161718 Hoàng Tấn Hưng
03 01001    
04 01002    
05 01003    

13. Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 01 0905185995 Nguyễn Minh Nhật Tuấn
02 01000 0905161718 Hoàng Tấn Hưng
03 01001    
04 01002    
05 01003    

14. Công ty TNHH Ngọc Hạnh Cội Spa

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 01 0905185995 Nguyễn Minh Nhật Tuấn
02 01000 0905161718 Hoàng Tấn Hưng
03 01001    
04 01002    
05 01003    

15. Công ty cây xanh Hương Lộc

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 01 0905185995 Nguyễn Minh Nhật Tuấn
02 01000 0905161718 Hoàng Tấn Hưng
03 01001    
04 01002    
05 01003    

16. DNTN Thu Tuyết

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 01 0905185995 Nguyễn Minh Nhật Tuấn
02 01000 0905161718 Hoàng Tấn Hưng
03 01001    
04 01002    
05 01003    

17. Ô Tô Phúc Anh

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 01 0905185995 Nguyễn Minh Nhật Tuấn
02 01000 0905161718 Hoàng Tấn Hưng
03 01001    
04 01002    
05 01003    

18. Công ty TNHH Kazuo

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 01 0905185995 Nguyễn Minh Nhật Tuấn
02 01000 0905161718 Hoàng Tấn Hưng
03 01001    
04 01002    
05 01003    

19. Công ty Tổ chức sự kiện & Đào tạo kĩ năng sống Nhân Tâm 

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 01 0905185995 Nguyễn Minh Nhật Tuấn
02 01000 0905161718 Hoàng Tấn Hưng
03 01001    
04 01002    
05 01003    

20. Công ty Du lịch Đại Bàng

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 01 0905185995 Nguyễn Minh Nhật Tuấn
02 01000 0905161718 Hoàng Tấn Hưng
03 01001    
04 01002    
05 01003    

21. Công ty Luật Kỷ Nguyễn và Cộng sự 

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 01 0905185995 Nguyễn Minh Nhật Tuấn
02 01000 0905161718 Hoàng Tấn Hưng
03 01001    
04 01002    
05 01003    

22. Công ty Yến Sào cố đô Huế

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 01 0905185995 Nguyễn Minh Nhật Tuấn
02 01000 0905161718 Hoàng Tấn Hưng
03 01001    
04 01002    
05 01003    

23. Nhà thuốc Thành Đạt

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 01 0905185995 Nguyễn Minh Nhật Tuấn
02 01000 0905161718 Hoàng Tấn Hưng
03 01001    
04 01002    
05 01003    

24. Công ty CP Thiết bị công nghệ BeeCa

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 01 0905185995 Nguyễn Minh Nhật Tuấn
02 01000 0905161718 Hoàng Tấn Hưng
03 01001    
04 01002    
05 01003    

25. Công ty TNHH Link TeQ

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 01 0905185995 Nguyễn Minh Nhật Tuấn
02 01000 0905161718 Hoàng Tấn Hưng
03 01001    
04 01002    
05 01003    

26. Hali Food 

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 01 0905185995 Nguyễn Minh Nhật Tuấn
02 01000 0905161718 Hoàng Tấn Hưng
03 01001    
04 01002    
05 01003