1. Công ty TNHH MTV Tân Nguyên

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 01 0905185995 Nguyễn Minh Nhật Tuấn
02 01000 0905161718 Hoàng Tấn Hưng
03 25089 (đang cập nhật) Nguyễn Văn Luận
04 01001    
05 01002    
06 01003    
07 01004    
08 01005    
09 01006    

2. Công ty TNHH MTV Dịch vụ vệ sinh công nghiệp Không Gian Sạch

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 12 0966020066 Hoàng Trọng Chuẩn
02 12000    
03 12001    
04 12002    
05 12067 0919013488 Ms Diệp

3. Công ty TNHH MTV giải pháp phần mềm ISOFT Huế

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 13 0935790185 Lê Văn Việt
02 13000    
03 13001    
04 13002    
05 13003    

4. Công ty TNHH MTV Khách sạn Thanh Lịch

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 22 0978101789 Lê Quang Hiếu
02 22000    
03 22001    
04 22002    
05 22003    

5. HT Print

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 04 0935019668 Dương Quang Huy
02 04000    
03 04001    
04 04002    
05 04003    

6. Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Quốc Trung

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 06 0919435647 Nguyễn Văn Lộc
02 06000    
03 06001    
04 06002    
05 06003    

7. Công ty Cổ phần Phần mềm và Thương mại Điện tử Huế – Huesoft

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 08 0914425708 Trần Phương Quang
02 08000    
03 08001    
04 08002    
05 08003    

8. Trung tâm sự kiện cung lễ hội Thiên Phú

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 09 0935025227 Trương Thị Thu Hương
02 09000    
03 09001    
04 09002    
05 09003    

9. Giá chở hàng xe máy Lộc Phát

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 10 0903951516 Hoàng Hữu Đào
02 10000 0379777005 Hoàng Đăng Đức
03 10009 0868492000 Hà Vinh Thái
04 10017 0393405678 Nguyễn Đôn Thành
05 10028 0981115933 Lê Đức Anh

10. Công ty TNHH Nội thất Song Nguyễn

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 15 0941314455 Nguyễn Văn Lãm
02 15001 0941977788 Nguyễn Đình Tài
03 15002 0942300717 Nguyễn Tuấn Phong
04 15003 0935395672 Thái Văn Phương
05 15004 0775518025 Nguyễn Thị Thúy Hải
06 15005 0934986214 Tôn Thất Minh Tuệ
07 15006 0354687150 Trần Thị Thu Hà
08 15007 0905848768 Lê Thị Phương Thảo
09 15008 0917781336 Trương Thị Quỳnh Hoa

11. Công ty TNHH Truyền thông Sáng tạo và Công nghệ Blue Motion

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 16 0964676509 Nguyễn Chân Lý
02 16000    
03 16001    
04 16002    
05 16078 0799482995 Lê Thị Ngọc Huyền

12. Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 18 0935922009 Nguyễn Ngọc Trung
02 18000 0914025521 Ngô Hữu Quý
03 18001 0914620024 Nguyễn Thị Diệu Hà
04 18002 0946889335 Trần Vũ Mẩn
05 18003 0917875253 Lê Hòa
06 18004 0946370450 Võ Phú Hào
07 18005 0917141259 Lê Văn Minh
08 18006 0913421667 Nguyễn Văn Phước
09 18007 0947223948 Hà Thị Thuỳ Trang
10 18008 0982042367 Nguyễn Thị Phượng
11 18009 0974210685 Nguyễn Minh Phong
12 18010 0919358459 Trần Cao Thể
13 18011 0911099316 Nguyễn Duy Mỹ
14 18012 0905857901 Hoàng Trung Tín
15 18013 0919571262 Nguyễn Văn Thụ
16 18014 0911709522 Nguyễn Văn Đức
17 18015 0988079057 Lê Nguyễn Như Ý
18 18016 0935904151 Võ Thị Lý
19 18076 0888384268 Anh Tâm

13. Công ty TNHH Ngọc Hạnh Cội Spa

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 19 0978054054 Phạm Văn Hiền
02 19000    
03 19001    
04 19002    
05 19003    

14. Ô Tô Phúc Anh

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 23 0905137845 Lê Văn Liêu
02 23000    
03 23001    
04 23002    
05 23024 0913410764 Phan Văn Quá

15. Công ty TNHH Kazuo

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 26 0935400046 Phan Thị Hương Giang
02 26000    
03 26001    
04 26002    
05 26003    

16. Công ty Tổ chức sự kiện & Đào tạo kĩ năng sống Nhân Tâm 

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 28 0787676369 Lê Tuấn Anh  
02 28018 0395570554 Nguyễn Thị Thanh Thảo
03 28021 0961735494 Nguyễn Quang An Quốc
04 28023 0961980543 Lê Thị Kim Ngân
05 28036 0333484304 Phan Thị Mỹ Phượng

17. Công ty Du lịch Đại Bàng

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 24 0942090701 Nguyễn Đình Thuận
02 24000    
03 24001    
04 24002    
05 24003    

18. Công ty Luật Kỷ Nguyễn và Cộng sự 

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 25    
02 25000    
03 25002 0912593352 Kiều Duy Toản
04 25025 0888584575 Nguyễn Văn Kỷ
05 25089 0904695558 Nguyễn Văn Luận

19. Công ty Yến Sào cố đô Huế

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 30 0379734625 Anh Chương
02 30000    
03 30001    
04 30002    
05 30003    

20. Nhà thuốc Thành Đạt

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 21 0905881699 Trần Xuấn Tiến
02 21000    
03 21001    
04 21002    
05 21003    

21. Công ty CP Thiết bị công nghệ BeeCa

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 27    
02 27000    
03 27006 0355681231 Phan Ngọc Hiếu
04 27009 0905012587 Trần Thái Quốc
05 27099 0935200985 Nguyễn Để

22. Công ty TNHH Link TeQ

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 20 0935525177 Mr. Nhân
02 20000    
03 20001    
04 20002    
05 20003    

23. Hali Food 

STT Mã thẻ SĐT Tên
01 29 0988349308 Đỗ Cao Anh
02 29000    
03 29001    
04 29002    
05 29003